Ritningsarkiv

Ritningsarkiv

Lok

Tidiga SJ Lokomotiv

K4 och W

L11

L21 och S8

MYJ 34 och 35

MYJ 34 och 35, kortlivade särlingar i den svenska ångloksparken. Ritning från Järnvägs-Teknik nr 5 1963.

SJ Ä1 f.d. MTJ 20

SJ Ä1 levererades från NOHAB som MTJ nummer 20. Loket var dieselhydraliskt och skulle i dragkraftshänseende motsvara ett SJ lok littera E. Mest känt är loket för att det saknade varje form av ljuddämpning vilket noterades då det stod på Christianstad C. Ritningen kommer från SJ särtryck 262. En bättre ritning finns i Teknik för Alla från 14/9 1956. Den ritningen gjordes av Göran Thomasson och har även varit publicerad i ÖSJ-Bladet.

Trelleborg Rydsgård no 5

SJ Zss 106

Maskintekniska byrån, ritning MBR 20389 visar SJ lokomotor Zss nr 106. En dieselelektrisk lokomotor byggd av Kockums med 8-cylindrig motor från Frichs och kraftöverföring av Asea-Åkermans system. Ritningen fick jag via JVMv forum, tack.

Elektrolok

SJ litt D

Mellanupplöst ritning

Högupplöst ritning Varning ! 13560 x 19432 pixlar

Ritningen visar en Ds dvs en snälltågsväxlad D-maskin. På motsvarande sätt fanns litt Dg för godståg - innan man införde universalväxlade lok - således litt Du

SJ litt Dm

Mellanupplöst ritning

Högupplöst ritning Varning ! 13696 x 28370 pixlar

Mellanupplöst ritning

Högupplöst ritning Varning ! 13632 x 23650 pixlar

Mellanupplöst ritning

Högupplöst ritning Varning ! 13480 x 27838 pixlar

Mellanupplöst ritning

Högupplöst ritning Varning ! 13552 x 18990 pixlar

Takavopp för Da och Dm

SJ litt Ud

Mellanupplöst ritning

Högupplöst ritning Varning ! 13448 x 23680 pixlar

Elektriskt industrilok

Ett smalspårigt (1000mm) ellok från ASEA avsett för Lövholmens Slipersfaktori. Ritningen är daterad 7/2 1917. Jag vet tyvärr inte hur ritningen hamnat i min dator. Tack till den som kopierat den från SJ arkiv.

Motorvagnar

SJ X10

Mellanupplöst ritning

Högupplöst ritning Varning ! 6800 x 20266 pixlar

SJ Xoa5

Mellanupplöst ritning

Högupplöst ritning Varning ! 5064 x 12094 pixlar

SJ X8

Mellanupplöst ritning

Högupplöst ritning Varning ! 4896 x 18380 pixlar

Ångspårvagn

Ångspårvagn från Stockholms Södra Spårvägar tillverkad vid aktiebolaget Atlas verkstäder. Ritning ur Gunnar Lenzholts samling via ÖSJ-bladet nummer 4 1983.

Personvagnar

LaKJ A nr 1-2

Sido och topp vy av Landskrona-Kävlinges personvagn littera A nr 1-2 byggda av Kockums 1893. Ritning från Kockums genom SJK ritningsarkiv, Svante Runberger.

SJ första personvagnar

Godsvagnar

SJ boskapsvagn

En boskapsvagn från en av SJ allra första godsvagnsleveranser. Ritning genom SJK ritningsarkiv, Svante Runberger.

SJ godsvagnar

SJ Gmu 2856 f.d. HNJ GFm 1134

Ritningen har jag fått från Göran Ericsson men jag misstänker att han i sin tur fått den från någon annan.

Tjänstevagnar

SJ snöplog B20

SJ snöplog B20 20 tillverkat av Motala Verkstad 1892. Kopior av Maskinbyråns ritningar MBR 6230, MBR 6243, MBR 6244 och MBR 6265 från Thomas Tell.

Byggnader

Kompaniförråd

Typritning på ett kompaniförråd sådant de byggdes under kriget. Ritningen är närmast hämtad från Leif Högbergs bok om Skånelinjen (ISBN 91-973900-0-3) men kommer från FortF. I boken finns foton och lite mer information om förråden.

Lokstall vid Karpalunds sockerbruk

Lokstall vid Karpalunds sockerbruk, uppfört 1918 och troligen rivet på i slutet av 1930-talet. Ritning troligen ursprungligen från SSA arkiv. Närmast från ÖSJ-bladet nummer 3 1983. Där illustrerar den en artikel av Yngve Holmgren om Karpalunds sockerbruk i järnvägshistorien.

Villor

Gotlandica förlag har lagt ut en mängd fasadritningar till hus i Visby-villastad. Mycket är typritningar som passar överallt. Bara att tanka hem och börja bygga.

Övrigt

Ritningar på Buffertar och Boggier för godsvagnar har vännerna i GMJS på sin hemsida.

Smalspårsfrämjandet har en del ritningar på byggnader och spår i sin databank.