litt D Modelljärnvägsföreningen i Lund

Standarder

Varför standarder?

Modelljärnvägssällskapet GMJS sammanfattar på sin hemsida på ett utmärkt sätt varför man behöver gemensamma standarder i en MJ-klubb. De skriver:

När flera personer arbetar tillsammans med att bygga ett så komplext tekniskt system som en modelljärnväg uppstår ganska snart ett behov att införa tvingande standarder att tillämpa vid tillverkning av modeller och anläggning. Om trafiken skall fungera tillfredställande finns det ett antal grundläggande mått och principer som alla måste hålla sig till.

Lundarallarnas standarder


Version Länkar
Spår- och fordonsstandard för Lundarallarnas H0-bana 2017-02-23 Link to pdf-version Link to MS-Word version
Landskapsstandard för Lundarallarnas H0 bana Ej färdig Link to pdf-version Link to MS-Word version

På internet sedan sommaren 1995
webmaster(snabel-a)lundarallarna.se