litt D modelljärnvägsföreningen i Lund
In ENGLISH please
För medlemmar

Välkommen till Lundarallarna

Vi är ett trevligt gäng, intresserade av järnvägar i allmänhet och modelljärnvägar i synnerhet. Vi träffas tisdagar för att bygga på våra anläggningar i skalorna 0 och H0, med Sverige som förebild, och ha trevligt tillsammans.
Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss med epost till: info@lundarallarna.se


Reflösa Weckoblad
Periodiskt utkommande (Oktober 2015)
Innehållsförteckning
Nollpunkten
Vår verksamhet i skala Noll
Garnar
Hur vi tillverkar enkla granar
Standarder
Gemensamma regler för vår bana
Bilder ur albumet

På internet sedan sommaren 1995
webmaster(snabel-a)lundarallarna.se